Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

Organizácia školského roku

 

Začiatok prvého polroka

1. september 2018
Začiatok vyučovania 3. september 2018
Jesenné prázdniny 31. október.-2. november 2018
Obnovenie vyučovania 5. november 2018
Vianočné prázdniny 23. december 2018 až
7. január 2019
Obnovenie vyučovania 8. január 2019
Koniec prvého polroku 31. január 2019
Polročné prázdniny 1. február 2019
Začiatok druhého polroku 1. február 2019
Obnovenie vyučovania 4. február 2019
Jarné prázdniny 4. marec
až 8. marec 2019
Obnovenie vyučovania 11. marec 2019
Veľkonočné prázdniny 18. apríl až 23. apríl 2019
Obnovenie vyučovania 24. apríl 2019
Maturitné skúšky - externá časť upresní sa
Maturitné skúšky - ústne upresní sa
Koniec druhého polroku 28. jún 2018
Letné prázdniny 1.júl až
31. august 2019
 

OSTATNÉ UDALOSTI

Plavecký kurz marec 2019
Lyžiarsky kurz február - marec 2019
Účelové cvičenie Ochrany života a zdravia - jesenné september 2018
Účelové cvičenie Ochrany života a zdravia - letné jún 2019
Prijímacie skúšky - gymnázium šport marec - apríl 2019