Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

Rada školy

Rada školy ŠG :                                    
                   Meno                                        zástupca

1.   Mgr. Imrich Kováč                       zriaďovateľa BBSK (od 6.4.2018)

2.   Ing. Igor Kašper                          zriaďovateľa BBSK (od 6.4.2018)
3.   Mgr. Dáša Gajdošová                   zriaďovateľa BBSK (od 6.4.2018)     
4.   Mgr. Matúš Molitoris                    zriaďovateľa BBSK (od 6.4.2018)

5.   Ing. Radovan Cagala                   rodičov žiakov ŠG

6.   Mgr. Jozef Poliak                         rodičov žiakov ŠG

7.   Galina Hamšíková                       rodičov žiakov ŠG

8.   Mgr. Iveta Maťušová                   pedagogických zamestnancov ŠG
9.   Mgr. Branko Michalech                pedagogických zamestnancov ŠG
10. Lucia Antošíková                         nepedagogických zamestnancov ŠG
11. Pavol Štrba                                 žiakov ŠG                       


predseda   RŠ: Ing. Radovan Cagala