Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

Triedy a triedni učitelia

V školskom roku 2018/2019 je otvorených 19 tried denného štúdia:
 
12 tried so zameraním na šport
 štvorročné štúdium    
  III.B Mgr. Ivana Kubišová 
  III.D PaedDr. Daniela Rozimová
  IV.B Mgr. Iveta Maťušová
  IV.D Mgr. Stanislava Jureková
  I.B Mgr. Viera Zvarová
  I.D Mgr. Alena Fábryová-Gabarová
  II.B Mgr. Mária Schotterová
  II.D RNDr. Janka Šturmová
     
osemročné štúdium 
  III.A Mgr. Anna Zelinová
  IV.A Mgr. Veronika Ivanková
 II.A   
Mgr. Marcela Vološinová
                                        I.A         Mgr. Zdenka Tánczos

7 tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
● osemročné štúdium
                                     
   
  III.C PaedDr. Miriam Miklošíková
  V.C Mgr. Daniela Snohová
  VI.C RNDr. Jana  Dropčová
  VII.C Mgr. Anna Görnerová
  II.CMgr. Andrea Porubčanová
                                   
● štvorročné štúdium
 I.C   
 
 Mgr. Jakub Melník

  IV.E RNDr. Lýdia Dubajová