Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

Vzdelávacie krúžky

Vzdelávacie krúžky

pre školský rok 2018/19

 

1. Babothy                                          Krúžok alpského lyžovania

2. Mgr. Katarína Štulíková                Atletický krúžok

3. Mgr. Branko Michalech                Krúžok bežeckého lyžovania

4. PaedDr. Štulajter Ivan, PhD.        Futbalový krúžok

5.  Kalčok Ján                                     Krúžok karate

6.  Mgr. Zdenka Tánczos                  Krúžok ruského jazyka         

7.  Mgr. David Vyparina                   Počítačový krúžok
8. PaedDr. Miriama Miklošíková    Školský časopis v nemeckom jazyku
9. PaedDr. Miriama Miklošíková    Krúžok -nemecké divadlo
10. Ján Pavúr                                    Audiovizuálna tvorba