Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

KOMPARO 2015/16

5.9. 2016

Dňa 5.mája 2016 sa 29 žiakov I.A zapojilo do testovania KOMPARO pre 6. ročník základných škôl a prímu osemročných gymnázií. Testovanie bolo zamerané na päť oblastí: matematika, slovenský jazyk a literatúra, biológia, geografia a všeobecné študijné predpoklady. Každý žiak písal dva testy. Prvý test obsahoval úlohy z matematiky a otázky testujúce všeobecné študijné predpoklady, druhý test otázky zo slovenského jazyka a literatúry, z geografie a biológie. Celkové výsledky testovania Do testovania sa zapojilo 103 škôl, pričom testy písalo celkovo 2 745 žiakov 6. ročníka ZŠ a prímy osemročných gymnázií.
                                                MAT        VŠP        SJL         BIO         GEO
Celoslovenská priemerná
úspešnosť žiakov                    60,4%    60,6%    63,8%    68,3%    60,8%
Priemerná úspešnosť
našich žiakov                           72,1%    62,8%   64,8%    70,0%    66,6%
Horší výsledok ako naši žiaci
dosiahlo                                   86,3%    60,6%   54,9%    57,8%    70,6% 
 
K testovaniu patrí aj celkové hodnotenie školy, ktorá bola meraná vo viacerých indikátoroch (celková úroveň vedomostí, porovnanie v rámci SR, porovnanie v rámci regiónu, porovnanie s celou populáciou, úroveň najlepších a najslabších žiakov, využitie potenciálu žiakov, primeranosť klasifikácie, medziročná zmena školy):
                                                  MAT       SJL         BIO       GEO
Naša škola získala z maxima     85%      56,3%    61,4%   75,7%
Lepšie skončilo                          8,8%     57,8%    49%      29,4%
Horšie skončilo                          91,2%   42,2%    51%      70,6% 
Celkovo sa naša škola zaradila výsledkami svojich žiakov v matematike, v biológii a v geografii medzi 25% najúspešnejších škôl.

Dňa 12.novembra 2015 sa žiaci III.C (25 žiakov z 29) zapojili do testovania KOMPARO, ktoré bolo zamerané na päť oblastí: matematika, slovenský jazyk a literatúra, biológia, geografia a všeobecné študijné predpoklady.

Každý žiak písal dva testy. Prvý test obsahoval úlohy z matematiky a otázky testujúce všeobecné študijné predpoklady. Druhý test otázky zo slovenského jazyka a literatúry, z geografie a biológie.           

 
Celkové výsledky testovania

Do testovania sa zapojilo celkom 410 škôl, pričom testy písalo celkovo
9 224 žiakov 8. ročníka ZŠ a tercie osemročných gymnázií.

 

Matematika

Žiaci dosiahli v teste z matematiky priemernú úspešnosť 64,2 %.

Naša škola 76 %.

Percento zúčastnených škôl, ktoré mali horší výsledok ako naša škola je 90,5%.

 

Slovenský jazyk a literatúra

Žiaci dosiahli v teste zo slovenského jazyka a literatúry priemernú úspešnosť  64,0 %.

Naša škola 66,3%.

Percento zúčastnených škôl, ktoré mali horší výsledok ako naša škola je 66,3%.

 

Geografia

Žiaci dosiahli v teste z geografie priemernú úspešnosť 50,2 %.

Naša škola 60,8%.

Percento zúčastnených škôl, ktoré mali horší výsledok ako naša škola je 88,5%.

 

Biológia

Žiaci dosiahli v teste z biológie priemernú úspešnosť 57,7 %.

Naša škola 67,1%.

Percento zúčastnených škôl, ktoré mali horší výsledok ako naša škola je 89,0%.

 

Všeobecné študijné predpoklady

Žiaci dosiahli v teste všeobecných študijných predpokladov priemernú úspešnosť 59,7 %.

Naša škola 73,6%.

Percento zúčastnených škôl, ktoré mali horší výsledok ako naša škola je 98,5%.

 

Celkovo sa naša škola zaradila výsledkami svojich žiakov v matematike, v biológii a v geografii medzi 25% najúspešnejších škôl.