Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

Zasadnutia

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
Úvodná 31. augusta 2018
1/4 ročná 21. novembra 2018
1/2 ročná - klasifikačná 29. januára 2019
3/4 ročná - maturanti 27. marca 2019
3/4 ročná 24. apríla 2019
Koncoročná - klasifikačná - maturanti  máj 2019
Koncoročná - klasifikačná 24. júna 2019
Záverečná 28. júna 2019
 
ZASADNUTIA CELOŠKOLSKÝCH RODIČOVSKÝCH ZDRUŽENÍ
Plenárne 21. septembra 2018
1/2 ročné 23. novembra 2018
Koncoročné - maturanti apríl 2019
Koncoročné 26. apríla 2019
 
  ZASADNUTIA TRIEDNYCH DÔVERNÍKOV
sa konajú v učebni č. 107 v čase celoškolských rodičovských združení