Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

Vedenie školy

 

Vedenie Strednej športovej školy
Priezvisko a meno
Funkcia
Číslo telefónu Email
       
PaedDr. Jozef Smekal riaditeľ školy,
hlavný tréner

048 -

4712891

smekal@sgbb.edupage.org
Mgr. Snopko Dušan zástupca riaditeľa školy pre výchovu a vzdelávanie

048 -

4712893

snopko@sgbb.edupage.org
PaedDr. Jozef Kucej zástupca riaditeľa školy pre výchovu a vzdelávanie

048 -

4712893

kucej@sgbb.edupage.org
Ing. Vrťová Viera zástupkyňa riaditeľa školy pre ekonomicko- technické činnosti

048 -

4712831

vrtova@osgbb.sk
       
Mgr. Ľudmila
Rochovská
sekretárka

048 -

4712894

sekretariat@sgbb.edupage.org