Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Športové gymnázium zamerané na telesnú výchovu a cudzie jazyky


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@osgbb.sk

 

Linky

 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

14.5. 2014

Žiaci VII.C a III.E dostali možnosť získať nové vedomosti a tiež zručnosti v oblastiach finančnej gramotnosti a finančného trhu. Túto aktivitu im sprostredkovala spoločnosť ProSight v rámci svojich služieb vzdelávania v tejto oblasti.

Súhrná správa k VO

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €, za obdobie od 01.01.2014 do 31.03.2014

Súhrná správa k VO

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €, za obdobie od 01.01.2014 do 31.03.2014

Školský psychológ

26.2. 2015

Mgr. Monika Súlovcová          školská psychologička 

Ospravedlnenka

14.1. 2014

Žiadanku o uvolnenie z vyučovania si môžete stiahnuť tu.

Ospravedlnenka

14.1. 2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

11.12. 2017

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Obchodná verejná súťaž

3.6. 2014

www.osgbb.sk/files/u13/Obchodna_verejna_sutaz_2014.doc

Vzdelávacie krúžky

Vzdelávacie krúžky

Vzdelávacie krúžky

Vzdelávacie krúžky