Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Skvelé 4. miesto v kraji vo florbale mladších žiačok

28.4. 2015

 Dňa 9.4.2015 sa uskutočnilo krajské kolo vo florbale mladších žiačok aj s našou účasťou. Postup do krajského kola sme si vybojovali jednoznačným priebehom bez prehry. Do krajského kola však kvôli zmene pravidiel už nemohli  nastúpiť hráčky z gymnaziálnych tried.

Majstrovstvá Slovenska vo fitness

22.4. 2015

 V sobotu 18.4.2015 sa v Hnúšti konali Majstrovská Slovenska vo fitness.

PRÍĎTE K NÁM ŠTUDOVAŤ

24.3. 2015

 Otvárame všeobecnú štvorročnú triedu gymnázia s možnosťou štúdia dvoch jazykov a tiež rozšírenej výuky telesnej výchovy pod odborným vedením kvalifikovaných trénerov a učiteľov. Bližšie informácie (kliknite na odkaz)

Najmladší o najmenších organizmoch

23.3. 2015

 Keď žiaci I.C na hodine biológie spoznávali svet mikroorganizmov, nik nečakal, že ich projekty budú vzorom kreativity pre starších žiakov našej školy.

Projekt ako výzva

23.3. 2015

Skvelé projekty odprezentovali žiaci III.C v téme Vonkajšie geologické procesy. Tak neživé ožilo – voda sa liala, vietor vial a piesok sypal. Interaktívne pomôcky títo žiaci vytvorili s veľkým dôvtipom a nasadením.

Postup na krajské kolo vo florbale

3.3. 2015

Minulý týždeň sa naše dievčatá z I.B a I.D triedy zúčastnili obvodného kola vo florbale žiakov ZŠ.

„DEŇ 112“

3.3. 2015

11. februára sa 68 žiakov našej školy zúčastnilo akcie na propagácii linky tiesňového volania 112, ako aj integrovaného záchranného systému. Poznávali, ako vyhodnotiť situáciu v prípade, keď je ohrozený ľudský život, zdravie alebo majetok.

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

3.3. 2015

 Predmetová komisia SJL pripravila 9.2.2015 školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy- Hviezdoslavov Kubín.

Celoslovenské lyžiarske preteky

3.3. 2015

O tom, že šport nemáme len v názve školy svedčí aj aktívna účasť učiteľov na rôznych športových podujatiach.   Jedným z nich bol aj 8.

Základný lyžiarsky výcvik

3.3. 2015

V dňoch 9.-13. 2. 2015 sa žiaci II.C triedy zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku, ktorý sa uskutočnil v lyžiarskom stredisku Králiky pri Banskej Bystrici.