Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

Opäť kvapkala krv...

21.4. 2016

 Dňa 18.4.2016 sa na našej škole organizovalo každoročné darovanie krvi.
Zúčastnilo sa 27 darcov, z nich darovať krv mohlo až 24. Krv určite
pomôže pri záchrane viacerých životov. Všetkým, ktorí darovali, ale
aj tým, ktorí z rôznych dôvodov krv darovať nemohli, ĎAKUJEME.
Menovite:
zamestnanci školy: p. Dubajová, Snohová, Zelinová, Volfová
VIII.C: Prisažný, Firc, Petrovič, Miko, Sitár, Koyš
IV.E: Garaj, Valachová, Slobodníková
IV.B: Brozman, Bohuš, Bobáková, Markovič
IV.D: Ťapajáková, Vajsová
III.B: Cvik, Slošárová
III.D: Koziot, Šulek
Väčšina z nich boli prvodarcovia, preto dúfame, že v darovaní krvi
budú aj naďalej pokračovať.