Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

Režím na ŠI


Režim dňa:

7,00              budíček, osobná hygiena
7,20-7,40      raňajky
8,00-14,00    vyučovanie
12,00-12,45  obed
14,00-18,00  tréning, príprava na vyučovanie
18,00-19,20  večera
19,20-21,00  záujmová činnosť, osobné voľno
22,00            večierka

 

Vychádzky:
 

1. ročník      do 20,30
2.- 4. ročník do 21,00
nedeľa         do 20,00


Školský internát je otvorený počas celého týždňa a to aj vrátane víkendov v nasledovných hodinách :

 

·        OD 6:00 hod. DO 22:00 hod.

·        O 23:00 hod. ( pre vysokoškolákov)

·        O 24:00 hod. ( pre vysokoškolákov)
 

Výchovno vzdelávaciu činnosť na Školskom internáte zabezpečuje sedem skúsených pedagogických zamestnancov.