Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

KRÚŽKY

5.10. 2009

Čitateľský - v internáte je k dispozícii knižnica, ktorá poskytuje rôzne knižné
                    tituly: odborné, povinné čítanie, beletria
Počítačový - v internáte je zriadená počítačová miestnosť s možnosťou      
                   pripojenia na internet
Športový    - 2 x do týždňa je k dispozícii telocvičňa , možnosť využívať herňu
                     na stolný tenis
Fitnes         - možnosť cvičiť aerobic, kalanetiku, pilates, posilňovacie cvičenia
                     a cvičenia s loptami
Zdravý životný štýl- oboznamovanie žiakov so zdravou výživou, udržiavaním                          psychickej a fyzickej zdatnosti
Ekologický -  vedenie žiakov k čistote a úprave prostredia, starostlivosť o
                     rastliny, ochrane životného prostredia